توضیحات

توضیحات (3)

عرضه زعفران قائنات 

عرضه انواع زعفران قائنات 

 

زعفران نرمه قائنات

زعفران سرگل قائنات

زعفران قلمدار قائنات 

محصولات آلومینیومی کیمیا

پخش انواع ظروف یکبار مصرف کیمیا

 

محصولات گیاهی طرفه

ارديبهشت 27, 777 نوشته شده توسط زحمتکش

محصولات گیاهی (پایه نشاسته) طرفه

 

 

ارائه انواع ظروف یکبار مصرف گیاهی (پایه نشاسته) طرفه 

 

1- تک پرس بدون درب 

2- تک پرس درب دار 

3- دو پرسی درب دار

4- دوپرسی دوخانه درب دار 

5- کاسه خورشتی 300 فرمینگ درب دار 

6- کاسه خورشتی 300 تزریقی درب دار

7- کاسه خورشتی 1000 تزریقی درب دار 

8- کاسه صدفی 350 فرمینگ

9- کاسه صدفی 1000 سی سی فرمینگ

9- سطل 1000 سی سی فرمینگ

10- سطل 1800 سی سی فرمینگ

11- دیس متوسط فرمینگ

12- دیس بزرگ فرمینگ 

13- لیوان گیاهی

14- قاشق 

15- چنگال 

16- پیش دستی