زحمتکش

زحمتکش

پنج شنبه, 27 ارديبهشت 777 02:29

محصولات آلومینیومی کیمیا

محصولات آلومینیومی کیمیا

پخش انواع ظروف یکبار مصرف کیمیا

 

پنج شنبه, 27 ارديبهشت 777 08:30

محصولات گیاهی طرفه

محصولات گیاهی (پایه نشاسته) طرفه

 

 

ارائه انواع ظروف یکبار مصرف گیاهی (پایه نشاسته) طرفه 

 

1- تک پرس بدون درب 

2- تک پرس درب دار 

3- دو پرسی درب دار

4- دوپرسی دوخانه درب دار 

5- کاسه خورشتی 300 فرمینگ درب دار 

6- کاسه خورشتی 300 تزریقی درب دار

7- کاسه خورشتی 1000 تزریقی درب دار 

8- کاسه صدفی 350 فرمینگ

9- کاسه صدفی 1000 سی سی فرمینگ

9- سطل 1000 سی سی فرمینگ

10- سطل 1800 سی سی فرمینگ

11- دیس متوسط فرمینگ

12- دیس بزرگ فرمینگ 

13- لیوان گیاهی

14- قاشق 

15- چنگال 

16- پیش دستی  

چهارشنبه, 26 ارديبهشت 777 23:05

ساعت تحویل سفارش

ساعت تحویل سفارش 

مشتریان محترم شهر قم به اطلاع می رساند ساعت تحویل سفارش روزانه از ساعت 18 به بعد می باشد .

جمعه, 04 آذر 776 09:49

قاشق گیاهی طرفه

تک پرس درب دار طرفه

جمعه, 04 آذر 776 09:45

زعفران نرمه قائنات

زعفران نرمه قائنات

تک پرس آلومینیومی گرد(555) کته کبابی 

دوشنبه, 27 ارديبهشت 809 08:30

دو پرس درب دار فرمینگ طرفه

دوپرس درب دار گیاهی طرفه

سه شنبه, 21 ارديبهشت 809 05:34

اژدر زاپاتا

اژدر زاپاتا

صفحه3 از3