محصولات گیاهی طرفه

محصولات گیاهی (پایه نشاسته) طرفه

 

 

ارائه انواع ظروف یکبار مصرف گیاهی (پایه نشاسته) طرفه 

 

1- تک پرس بدون درب 

2- تک پرس درب دار 

3- دو پرسی درب دار

4- دوپرسی دوخانه درب دار 

5- کاسه خورشتی 300 فرمینگ درب دار 

6- کاسه خورشتی 300 تزریقی درب دار

7- کاسه خورشتی 1000 تزریقی درب دار 

8- کاسه صدفی 350 فرمینگ

9- کاسه صدفی 1000 سی سی فرمینگ

9- سطل 1000 سی سی فرمینگ

10- سطل 1800 سی سی فرمینگ

11- دیس متوسط فرمینگ

12- دیس بزرگ فرمینگ 

13- لیوان گیاهی

14- قاشق 

15- چنگال 

16- پیش دستی  

محتوای بیشتر در این بخش: محصولات آلومینیومی کیمیا »