یکبار مصرف آلومینیومی دوپرسی ستاره کد 114

دوپرسی ستاره کد 114 دوپرسی ستاره کد 114 طرفه

توضیحات پروژه

یکبار مصرف آلومینیومی دوپرسی ستاره (کد114)

ضخیم و باکیفیت 

بدون هرگونه بو 

این ظرف ضخامت و کیفیت بسیار خوبی داره و نسبت به دیگر برند های بازار بالاتر هست